تالار بحث و گفتگو
مکان تبلیغات شما
مکان تبلیغات شما


در خبر نامه ما عضو شوید تا جدیدترین بازی ها برای شما ارسال شود

نام پلن مکان تبلیغات سایز پلن قیمت (تومان)
A1 بالای سایت ۴۶۸×۶۰
A2 بالای تمام پست ها ۴۶۰×۶۰
A3 بلوک چپ و راست ۱۲۰×۲۴۰
A4 در ادامه مطالب ۴۶۰×۶۰
AT تبلیغات متنی -